Dny Šumavského trojhradí

O svatováclavském víkendu je pro návštěvníky připraven první ročník Dnů Šumavského trojhradí.
Tématem této netradiční akce jsou věže, neboť každý z hradů má svojí dominantu v podobě jedné
nebo více věží. Každá taková věž měla svojí specifickou funkci i svůj osobitý příběh.
Na Velharticích, Kašperku i Rabí jsou připraveny speciální rozšířené prohlídky, které se budou konat
po oba víkendové dny ve stanovené časy. Na prohlídky doporučujeme rezervaci. Více informací
najdete na webových stránkách jednotlivých hradů.